Khi nghỉ ngơi, cơ thể một người có tốc độ trao đổi chất vào khoảng 4,2.105 J mỗi giờ. Một người đang ngồi trong bồn tắm chứa 103 kg nước ở 27oC. Giả sử nhiệt lượng từ người tỏa ra được hấp thụ hoàn toàn trong nước. Cho nhiệt dung riêng của nước là c = 4186 J/kg.oC. Sau khi người này ngâm trong bồn được nửa tiếng đồng hồ thì nhiệt độ của nước là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Khi nghỉ ngơi, cơ thể một người có tốc độ trao đổi chất vào khoảng 4,2.105 J mỗi giờ. Một người đang ngồi trong bồn tắm chứa 103 kg nước ở 27oC. Giả sử nhiệt lượng từ người tỏa ra được hấp thụ hoàn toàn trong nước. Cho nhiệt dung riêng của nước là c = 4186 J/kg.oC. Sau khi người này ngâm trong bồn được nửa tiếng đồng hồ thì nhiệt độ của nước là

  • A [tex] 35^o C [/tex]
  • B [tex] 28,02^o C [/tex]
  • C [tex] 27,05^o C [/tex]
  • D [tex] 42^o C [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu