Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào phải truyền nhiệt lượng nhiều nhất cho vật để

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào phải truyền nhiệt lượng nhiều nhất cho vật để

  • A tăng [tex] 21^o C [/tex] một vật khối lượng 0,5kg
  • B tăng [tex] 18^o C [/tex] một vật khối lượng 0,75kg
  • C tăng [tex] 3,5^o C [/tex] một vật khối lượng 3kg
  • D tăng [tex] 7^o C [/tex] một vật khối lượng 1,5kg

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu