Một khối khí lí tưởng giãn nở từ thể tích V1 đến khi có thể tích V2. Trong quá trình nào sau đây, khối khí đã thực hiện một công có độ lớn cực đại

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một khối khí lí tưởng giãn nở từ thể tích V1 đến khi có thể tích V2. Trong quá trình nào sau đây, khối khí đã thực hiện một công có độ lớn cực đại

  • A quá trình đẳng nhiệt
  • B quá trình đẳng áp
  • C quá trình đoạn nhiệt (quá trình không trao đổi nhiệt lượng với bên ngoài)
  • D cả ba quá trình đẳng nhiệt, đẳng áp và đoạn nhiệt đều cho độ lớn của công bằng nhau

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu