Một động cơ nhiệt hoạt động với nguồn lạnh có nhiệt độ thông thường bên ngoài, bằng 27oC và có hiệu suất cực đại bằng 40%. Biết động cơ nhiệt này có hiệu suất thực tế là 25% và nhận được một nhiệt lượng bằng 2,4.103 J từ nguồn nóng trong thời gian 4s. Công suất của động cơ này bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một động cơ nhiệt hoạt động với nguồn lạnh có nhiệt độ thông thường bên ngoài, bằng 27oC và có hiệu suất cực đại bằng 40%. Biết động cơ nhiệt này có hiệu suất thực tế là 25% và nhận được một nhiệt lượng bằng 2,4.103 J từ nguồn nóng trong thời gian 4s. Công suất của động cơ này bằng

  • A 250 W
  • B 125 W
  • C 600 W
  • D 150 W

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu