Một máy lạnh có công suất 500W, hoạt động với hiệu năng bằng 47,62% hiệu năng của một máy lạnh lí tưởng. Nhiệt lượng lấy từ nguồn lạnh ở nhiệt độ - 20oC và xả ra cho nguồn nóng ở nhiệt độ 40oC. Năng lượng mà máy lạnh lấy đi từ nguồn lạnh trong thời gian 1 giờ là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một máy lạnh có công suất 500W, hoạt động với hiệu năng bằng 47,62% hiệu năng của một máy lạnh lí tưởng. Nhiệt lượng lấy từ nguồn lạnh ở nhiệt độ - 20oC và xả ra cho nguồn nóng ở nhiệt độ 40oC. Năng lượng mà máy lạnh lấy đi từ nguồn lạnh trong thời gian 1 giờ là

  • A [tex] 4,2.10^6 J [/tex]
  • B [tex] 2,3.10^3 J [/tex]
  • C [tex] 3,6.10^6 J [/tex]
  • D [tex] 1,8.10^6 J [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu