Chọn câu SAI. Trong một động cơ nhiệt, nhiệt lượng được hấp thụ gấp ba lần công sản xuất.

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chọn câu SAI. Trong một động cơ nhiệt, nhiệt lượng được hấp thụ gấp ba lần công sản xuất.

  • A Công sản xuất bằng 1/2 lần nhiệt lượng thải cho nguồn lạnh
  • B Hiệu suất của động cơ bằng 1/3
  • C Nhiệt độ của nguồn nóng lớn gấp ba lần nhiệt độ của nguồn lạnh
  • D Nhiệt lượng thải ra cho nguồn lạnh bằng 2/3 lần nhiệt lượng hấp thụ

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu