Nguồn lạnh của một động cơ nhiệt có nhiệt độ 350K. Để đạt hiệu suất 40%, nguồn nóng của động cơ này phải có nhiệt độ

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Nguồn lạnh của một động cơ nhiệt có nhiệt độ 350K. Để đạt hiệu suất 40%, nguồn nóng của động cơ này phải có nhiệt độ

  • A nhỏ hơn 583K
  • B lớn hơn 875K
  • C nhỏ hơn 875K
  • D lớn hơn 583K

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu