Một thanh đồng có tiết diện tròn, bán kính 0,8cm chịu nén bởi một lực 4000N. Cho biết suất Y-âng của đồng là 9,1.1010N/m2, và lúc đầu thanh đồng dài 100cm. Độ biến dạng của thanh đồng là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một thanh đồng có tiết diện tròn, bán kính 0,8cm chịu nén bởi một lực 4000N. Cho biết suất Y-âng của đồng là 9,1.1010N/m2, và lúc đầu thanh đồng dài 100cm. Độ biến dạng của thanh đồng là

  • A [tex] 1,2.10^{-4} [/tex] cm
  • B [tex] 2,2.10^{-2} [/tex] cm
  • C [tex] 1,2.10^{-2} [/tex] cm
  • D [tex] 2,2.10^{-4} [/tex] cm

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu