Một thanh nhôm có tiết diện đều với đường kính bằng 3mm, dài 4m, dùng để treo một vật có trọng lượng 490N. Cho biết suất Y-âng của nhôm bằng 7.1010N/m2. Độ giãn của thanh nhôm là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một thanh nhôm có tiết diện đều với đường kính bằng 3mm, dài 4m, dùng để treo một vật có trọng lượng 490N. Cho biết suất Y-âng của nhôm bằng 7.1010N/m2. Độ giãn của thanh nhôm là

  • A 1,23 mm
  • B 6,20 mm
  • C 3,96 mm
  • D 3,00 mm

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu