Một thanh nhôm có tiết diện đều với đường kính bằng 3mm, dài 4m, dùng để treo một vật có trọng lượng 490N. Cho biết suất Y-âng của nhôm bằng 7.1010N/m2. Cho biết thanh nhôm chỉ chịu được ứng suất lớn nhất bằng 1,3.108N/m2, nếu lực kéo lớn hơn giá trị này thanh sẽ đứt. Tính trọng lượng lớn nhất treo vào thanh để thanh không đứt.

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một thanh nhôm có tiết diện đều với đường kính bằng 3mm, dài 4m, dùng để treo một vật có trọng lượng 490N. Cho biết suất Y-âng của nhôm bằng 7.1010N/m2. Cho biết thanh nhôm chỉ chịu được ứng suất lớn nhất bằng 1,3.108N/m2, nếu lực kéo lớn hơn giá trị này thanh sẽ đứt. Tính trọng lượng lớn nhất treo vào thanh để thanh không đứt.

  • A 919 N
  • B 490 N
  • C 875 N
  • D 1200 N

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu