Một ống thép rỗng hình trụ dài 3,6m, đặt thẳng đứng, dùng để chống một mái nhà. Đường kính bên ngoài ống bằng 100mm, đường kính bên trong ống bằng 80mm. Suất Young của ống bằng 2,0.1011 N/m2. Thí nghiệm cho thấy ống thép bị nén lại một khoảng 0,1mm khi chống mái nhà. Trọng lượng của mái nhà bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một ống thép rỗng hình trụ dài 3,6m, đặt thẳng đứng, dùng để chống một mái nhà. Đường kính bên ngoài ống bằng 100mm, đường kính bên trong ống bằng 80mm. Suất Young của ống bằng 2,0.1011 N/m2. Thí nghiệm cho thấy ống thép bị nén lại một khoảng 0,1mm khi chống mái nhà. Trọng lượng của mái nhà bằng

  • A [tex] 1,36.10^4 N [/tex]
  • B [tex] 1,28.10^3 N [/tex]
  • C [tex] 1,57.10^4 N [/tex]
  • D [tex] 1,85.10^3 N [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu