Trong một màn trình diễn xiếc, một lực sĩ nâng các diễn viên có trọng lượng tổng cộng bằng P = 1200N. Mỗi xương đùi của lực sĩ này dài 0,25m và có tiết diện 7,8.10-4m2. Cho biết xương có suất Young bằng 9,4.109N/m2. Độ nén của mỗi xương đùi của người lực sĩ bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Trong một màn trình diễn xiếc, một lực sĩ nâng các diễn viên có trọng lượng tổng cộng bằng P = 1200N. Mỗi xương đùi của lực sĩ này dài 0,25m và có tiết diện 7,8.10-4m2. Cho biết xương có suất Young bằng 9,4.109N/m2. Độ nén của mỗi xương đùi của người lực sĩ bằng

  • A 0,02 mm
  • B 2 mm
  • C 3 mm
  • D 0,1 mm

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu