Điều nào sau đây SAI khi nói về lượng chất và mol ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Điều nào sau đây SAI khi nói về lượng chất và mol ?

  • A Mol là lượng chất trong đó số phân tử hay nguyên tử bằng số nguyên tử chứa trong 12g cacbon 12
  • B Lượng chất chứa trong một vật được xác định theo số phân tử hay nguyên tử chứa trong vật ấy
  • C Lượng chất đo bằng mol
  • D Lượng chất và mol là hai khái niệm có ý nghĩa giống nhau

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu