Số phân tử chứa trong 0,2 kg nước là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Số phân tử chứa trong 0,2 kg nước là

  • A [tex] 6,668.10^{24} [/tex]
  • B [tex] 6,668.10^{18} [/tex]
  • C [tex] 6,668.10^{31} [/tex]
  • D [tex] 6,668.10^{28} [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu