Dưới áp suất 10 000 N/m2, một lượng khí có thể tích là 10 lít. Thể tích của lượng khí đó dưới áp suất 50 000 N/m2 là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Dưới áp suất 10 000 N/m2, một lượng khí có thể tích là 10 lít. Thể tích của lượng khí đó dưới áp suất 50 000 N/m2 là

  • A 2 lít
  • B 2,5 lít
  • C 0,5 lít
  • D 5 lít

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu