Chất khí ở 0o C có áp suất 5 atm. Coi thể tích khí là không đổi. Áp suất của nó ở 273o C là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chất khí ở 0o C có áp suất 5 atm. Coi thể tích khí là không đổi. Áp suất của nó ở 273o C là

  • A 2,5 atm
  • B 10 atm
  • C 5 atm
  • D 17,5 atm

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu