Ở nhiệt độ 273oC, thể tích của một lượng khí là 10 lít. Thể tích lượng khí đó ở 546oC khi áp suất không đổi là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Ở nhiệt độ 273oC, thể tích của một lượng khí là 10 lít. Thể tích lượng khí đó ở 546oC khi áp suất không đổi là

  • A 20 lít
  • B 5 lít
  • C 10 lít
  • D 15 lít

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu