Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế 40cm3 khí hydro ở áp suất 750mmHg và nhiệt độ 27oC. Hỏi thể tích lượng khí trên ở áp suất 720mmHg và nhiệt độ 17oC là bao nhiêu ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế 40cm3 khí hydro ở áp suất 750mmHg và nhiệt độ 27oC. Hỏi thể tích lượng khí trên ở áp suất 720mmHg và nhiệt độ 17oC là bao nhiêu ?

  • A [tex] 43 cm^3 [/tex]
  • B [tex] 40,3 cm^3 [/tex]
  • C [tex] 40 cm^3 [/tex]
  • D [tex] 403 cm^3 [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu