Khi so sánh đặc tính của vật rắn đơn tinh thể và vật rắn vô định hình, kết luận nào sau đây là đúng ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Khi so sánh đặc tính của vật rắn đơn tinh thể và vật rắn vô định hình, kết luận nào sau đây là đúng ?

  • A Vật rắn đơn tinh thể có tính đẳng hướng, có nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc xác định; còn vật rắn vô định hình có tính dị hướng, không có nhiệt độ nóng chảy xác định
  • B Vật rắn đơn tinh thể có tính dị hướng, có nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc xác định; còn vật rắn vô định hình có tính đẳng hướng, không có nhiệt độ nóng chảy xác định
  • C Vật rắn đơn tinh thể có tính dị hướng, không có nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc xác định; còn vật rắn vô định hình có tính đẳng hướng, không có nhiệt độ nóng chảy xác định
  • D Vật rắn đơn tinh thể có tính đẳng hướng, không có nhiệt độ nóng chảy hay đông đặc xác định; còn vật rắn vô định hình có tính dị hướng, có nhiệt độ nóng chảy xác định

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu