Khi nói về mạng tinh thể, điều nào sau đây là SAI ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Khi nói về mạng tinh thể, điều nào sau đây là SAI ?

  • A Trong mạng tinh thể, giữa các hạt ở nút mạng luôn có lực tương tác, lực tương tác này có tác dụng duy trì cấu trúc mạng tinh thể
  • B Tính tuần hoàn trong không gian của tinh thể được biểu diễn bằng mạng tinh thể
  • C Trong mạng tinh thể, các hạt có thể là ion dương, ion âm, có thể là nguyên tử hay phân tử
  • D Mạng tinh thể của tất cả các chất đều có hình dạng giống nhau

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu