Điều nào sau đây là SAI khi nói về những biểu hiện của hiện tượng dính ướt và không dính ướt ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Điều nào sau đây là SAI khi nói về những biểu hiện của hiện tượng dính ướt và không dính ướt ?

  • A Khi nhiệt độ tăng lên thì hiện tượng không dính ướt dễ xảy ra hơn hiện tượng dính ướt
  • B Khi giọt chất lỏng nằm trên một mặt vật rắn, nếu mặt vật rắn không bị dính ướt chất lỏng thì giọt chất lỏng có dạng hình cầu hơi bị ‘bẹp’
  • C Khi thành bình không bị dính ướt chất lỏng thì mặt thoáng chất lỏng ở gần thành bình có dạng mặt khum lồi
  • D Khi thành bình bị dính ướt chất lỏng thì mặt thoáng chất lỏng ở gần thành bình có dạng mặt khum lõm

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu