Điều nào sau đây SAI khi nói về hiện tượng đông đặc ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Điều nào sau đây SAI khi nói về hiện tượng đông đặc ?

  • A Trong suốt quá trình đông đặc, nhiệt độ của vật không thay đổi
  • B Nhiệt độ đông đặc của các chất thay đổi theo áp suất bên ngoài
  • C Với một chất rắn, nhiệt độ đông đặc luôn nhiệt độ nóng chảy
  • D Sự đông đặc là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu