Phát biểu nào SAI khi nói về nhiệt hóa hơi ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phát biểu nào SAI khi nói về nhiệt hóa hơi ?

  • A Đơn vị của nhiệt hóa hơi là J/kg
  • B Nhiệt lượng cần cung cấp cho khối chất lỏng trong quá trình sôi gọi là nhiệt hóa hơi của khối chất lỏng ở nhiệt độ sôi
  • C Nhiệt hóa hơi tỉ lệ với khối lượng của phần chất lỏng đã biến thành hơi
  • D Nhiệt hóa hơi được tính bằng công thức Q = L.m, trong đó L là nhiệt hóa hơi riêng của chất lỏng, m là khối lượng của chất lỏng

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu