Treo một vật có khối lượng m vào một lò xo có hệ số đàn hồi 100N/m thì lò xo giãn ra 10cm. Khối lượng m của vật là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Treo một vật có khối lượng m vào một lò xo có hệ số đàn hồi 100N/m thì lò xo giãn ra 10cm. Khối lượng m của vật là

  • A 10 kg
  • B 100 g
  • C 1 kg
  • D 10 g

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu