Một sợi dây bằng đồng thau dài 1,8m có đường kính 0,8mm. Khi bị kéo bằng một lực 25N thì nó giãn ra một đoạn bằng 4mm. Suất Y-âng của đồng thau là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một sợi dây bằng đồng thau dài 1,8m có đường kính 0,8mm. Khi bị kéo bằng một lực 25N thì nó giãn ra một đoạn bằng 4mm. Suất Y-âng của đồng thau là

  • A [tex] E = 8,95.10^9 Pa [/tex]
  • B [tex] E = 8,95.10^{11} Pa [/tex]
  • C [tex] E = 8,95.10^{12} Pa [/tex]
  • D [tex] E = 8,95.10^{10} Pa [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu