Một ống mao dẫn có bán kính r = 0,2mm nhúng thẳng đứng trong thủy ngân. Biết thủy ngân hoàn toàn không làm dính ướt thành ống và suất căng bề mặt của thủy ngân là 0,47 N/m. Độ hạ mực thủy ngân trong ống là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một ống mao dẫn có bán kính r = 0,2mm nhúng thẳng đứng trong thủy ngân. Biết thủy ngân hoàn toàn không làm dính ướt thành ống và suất căng bề mặt của thủy ngân là 0,47 N/m. Độ hạ mực thủy ngân trong ống là

  • A 7 mm
  • B 35 mm
  • C 70 mm
  • D 3,5 mm

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu