Số nguyên tử chứa trong 12 kg cacbon 12 là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Số nguyên tử chứa trong 12 kg cacbon 12 là

  • A [tex] 6,02. 10^{26} [/tex] nguyên tử
  • B [tex] 6,02. 10^{29} [/tex] nguyên tử
  • C [tex] 6,02. 10^{23} [/tex] nguyên tử
  • D [tex] 6,02. 10^{20} [/tex] nguyên tử

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu