Bên trong bóng đèn dây tóc chứa khí trơ. Khi bóng đèn hoạt động, nhiệt độ dây tóc vào khoảng 3000 K. Khi ta ngắt điện (đèn không sáng nữa) thì thông số trạng thái nào của chất khí trơ trong bóng đèn không đổi ? (Bỏ qua sự nở vì nhiệt)

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Bên trong bóng đèn dây tóc chứa khí trơ. Khi bóng đèn hoạt động, nhiệt độ dây tóc vào khoảng 3000 K. Khi ta ngắt điện (đèn không sáng nữa) thì thông số trạng thái nào của chất khí trơ trong bóng đèn không đổi ? (Bỏ qua sự nở vì nhiệt)

  • A không có thông số nào không đổi
  • B nhiệt độ
  • C thể tích
  • D áp suất

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu