Phát biểu nào SAI ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phát biểu nào SAI ?

  • A Chất khí có cấu tạo phân tử đơn giản nên các định luật chất khí rất đơn giản
  • B Khí lí tưởng luôn tuân theo đúng định luật Boyle-Mariotte và định luật Charles
  • C Nhiệt độ càng cao, các phân tử chất rắn dao động càng mạnh
  • D Các phân tử chất khí luôn chuyển động không ngừng

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu