Ở 315 K, chất khí trong bình kín có áp suất 780 mmHg. Giữ nguyên thể tích chất khí, người ta tăng nhiệt độ chất khí lên đến 375 K. Khi đó áp suất chất khí trong bình sẽ là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Ở 315 K, chất khí trong bình kín có áp suất 780 mmHg. Giữ nguyên thể tích chất khí, người ta tăng nhiệt độ chất khí lên đến 375 K. Khi đó áp suất chất khí trong bình sẽ là

  • A 929 mmHg
  • B 655 mmHg
  • C 1404 mmHg
  • D 151 mmHg

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu