Sự truyền nhiệt là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Sự truyền nhiệt là

  • A sự truyền trực tiếp nội năng và chuyển hóa năng lượng từ dạng khác sang nội năng
  • B sự chuyển hóa năng lượng từ nội năng sang dạng khác
  • C sự chuyển hóa năng lượng từ dạng khác sang nội năng
  • D sự truyền trực tiếp nội năng từ vật này sang vật khác

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu