Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình có chung tính chất nào sau đây ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình có chung tính chất nào sau đây ?

  • A có nhiệt độ nóng chảy xác định
  • B có tính đẳng hướng
  • C có mật độ phân tử lớn
  • D có cấu trúc tinh thể

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu