Khi một thanh rắn chịu biến dạng kéo thì

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Khi một thanh rắn chịu biến dạng kéo thì

  • A chiều dài tăng, tiết diện ngang tăng
  • B chiều dài giảm, tiết diện ngang tăng
  • C chiều dài giảm, tiết diện ngang giảm
  • D chiều dài tăng, tiết diện ngang giảm

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu