Hệ số đàn hồi (hay độ cứng) của một vật đàn hồi KHÔNG phụ thuộc vào

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Hệ số đàn hồi (hay độ cứng) của một vật đàn hồi KHÔNG phụ thuộc vào

  • A bản chất của vật đàn hồi
  • B khối lượng riêng của vật đàn hồi
  • C tiết diện ngang của vật đàn hồi
  • D chiều dài ban đầu của vật đàn hồi

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu