Người ta thực hiện lên chất khí một công bằng 6000 J đồng thời chất khí truyền cho môi trường xung quanh nhiệt lượng 2000 J. Nội năng của lượng chất khí đó

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Người ta thực hiện lên chất khí một công bằng 6000 J đồng thời chất khí truyền cho môi trường xung quanh nhiệt lượng 2000 J. Nội năng của lượng chất khí đó

  • A không thay đổi
  • B tăng thêm 4000 J
  • C tăng thêm 8000 J
  • D giảm đi 4000 J

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu