Phương trình biểu diễn sự phụ thuộc của áp suất của chất khí vào mật độ phân tử khí

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phương trình biểu diễn sự phụ thuộc của áp suất của chất khí vào mật độ phân tử khí

  • A pV = \nu RT
  • B [tex] \frac{V}{T} = \frac{C}{p_1} [/tex]
  • C p_1 V_1 T_2 = p_2 V_2 T_1
  • D p = nkT

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu