Phát biểu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về lực căng bề mặt chất lỏng ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phát biểu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về lực căng bề mặt chất lỏng ?

  • A Lực căng bề mặt có chiều hướng làm giảm diện tích bề mặt của chất lỏng
  • B Lực căng bề mặt luôn vuông góc với màng chất lỏng
  • C Lực căng bề mặt là nguyên nhân gây ra hiện tượng mao dẫn
  • D Lực căng bề mặt có độ lớn tỉ lệ với độ dài l của đường giới hạn bề mặt

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu