Một bình chứa không khí ở áp suất 2 atm, nhiệt độ 27oC. Giữ nguyên thể tích khí, bình được nung lên nhiệt độ 100oC. Áp suất chất khí trong bình khi đó bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một bình chứa không khí ở áp suất 2 atm, nhiệt độ 27oC. Giữ nguyên thể tích khí, bình được nung lên nhiệt độ 100oC. Áp suất chất khí trong bình khi đó bằng

  • A 7,41 atm
  • B 2,49 atm
  • C 0,42 atm
  • D 1,61 atm

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu