Trong một chu trình nhiệt của một động cơ nhiệt lí tưởng, chất khí thực hiện một công bằng 3.104 J và truyền cho nguồn lạnh một nhiệt lượng bằng 7.104 J. Hiệu suất của động cơ đó bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Trong một chu trình nhiệt của một động cơ nhiệt lí tưởng, chất khí thực hiện một công bằng 3.104 J và truyền cho nguồn lạnh một nhiệt lượng bằng 7.104 J. Hiệu suất của động cơ đó bằng

  • A 40%
  • B 30%
  • C 20%
  • D 70%

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu