Ở nhiệt độ không đổi, khi một lượng khí lí tưởng dãn nở đến gấp đôi thể tích ban đầu thì

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Ở nhiệt độ không đổi, khi một lượng khí lí tưởng dãn nở đến gấp đôi thể tích ban đầu thì

  • A áp suất của nó giảm đi 2 lần
  • B áp suất của nó tăng lên, nhưng không phải tăng lên 2 lần
  • C áp suất của nó giảm đi, nhưng không phải giảm đi 2 lần
  • D áp suất của nó tăng lên 2 lần

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu