Nhúng một ống mao dẫn đường kính 0,5 mm vào trong nước ( \rho = 1000 kg/m3, \sigma = 0,072 N/m ) thì mực chất lỏng trong ống dâng cao (so với mực chất lỏng trong bình)

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Nhúng một ống mao dẫn đường kính 0,5 mm vào trong nước ( \rho = 1000 kg/m3, \sigma = 0,072 N/m ) thì mực chất lỏng trong ống dâng cao (so với mực chất lỏng trong bình)

  • A 28,8 mm
  • B 5,76 mm
  • C 14,4 mm
  • D 57,6 mm

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu