Kí hiệu rr là khoảng cách trung bình giữa các phân tử chất rắn, rl là khoảng cách trung bình giữa các phân tử chất lỏng, rk là khoảng cách trung bình giữa các phân tử chất khí. Ta có

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Kí hiệu rr là khoảng cách trung bình giữa các phân tử chất rắn, rl là khoảng cách trung bình giữa các phân tử chất lỏng, rk là khoảng cách trung bình giữa các phân tử chất khí. Ta có

  • A r_r > r_k > r_l
  • B r_r > r_l > r_k
  • C r_r < r_l < r_k
  • D r_k < r_r < r_l

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu