Chọn câu phát biểu ĐÚNG.

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chọn câu phát biểu ĐÚNG.

  • A Khi các phân tử ở rất gần nhau, lực tương tác giữa chúng là lực hút
  • B Không có nhiệt độ thấp hơn 0 K
  • C Trong quá trình đẳng áp, thể tích khí tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối
  • D Trong hệ tọa độ (p, V), đường đẳng nhiệt là một parabol

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu