Trong quá trình đẳng nhiệt của một khối lượng khí xác định, muốn tăng áp suất khí lên gấp đôi, ta phải

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Trong quá trình đẳng nhiệt của một khối lượng khí xác định, muốn tăng áp suất khí lên gấp đôi, ta phải

  • A giảm thể tích đi một nửa
  • B tăng thể tích lên gấp đôi
  • C giảm thể tích đi bốn lần
  • D tăng thể tích lên gấp bốn lần

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu