Chất rắn và chất lỏng KHÔNG CÓ chung tính chất nào sau đây ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chất rắn và chất lỏng KHÔNG CÓ chung tính chất nào sau đây ?

  • A các phân tử của chúng không thể tự do chuyển động hỗn loạn về mọi phía
  • B cấu tạo từ các phân tử chuyển động không ngừng
  • C có hình dạng xác định
  • D có thể tích xác định

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu