Cho biết nhiệt dung riêng của các chất: nhôm 880 J/kg.K; đồng 380 J/kg.K; chì 120 J/kg.K; gang 550 J/kg.K. Nếu người ta thả bốn vật có cùng khối lượng rơi từ cùng một độ cao h thì nhiệt độ của vật nào tăng lên ít nhất ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Cho biết nhiệt dung riêng của các chất: nhôm 880 J/kg.K; đồng 380 J/kg.K; chì 120 J/kg.K; gang 550 J/kg.K. Nếu người ta thả bốn vật có cùng khối lượng rơi từ cùng một độ cao h thì nhiệt độ của vật nào tăng lên ít nhất ?

  • A vật đồng
  • B vật nhôm
  • C vật gang
  • D vật chì

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu