Một động cơ nhiệt hoạt động theo chu trình Các-nô thuận nghịch. Trong mỗi chu trình, tác nhân nhận nhiệt lượng 1500J từ nguồn nóng là sinh một công là 600J. Trong một chu trình, tác nhân truyền cho nguồn lạnh nhiệt lượng là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một động cơ nhiệt hoạt động theo chu trình Các-nô thuận nghịch. Trong mỗi chu trình, tác nhân nhận nhiệt lượng 1500J từ nguồn nóng là sinh một công là 600J. Trong một chu trình, tác nhân truyền cho nguồn lạnh nhiệt lượng là

  • A 1500 J
  • B 600 J
  • C 2100 J
  • D 900 J

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu