Để nâng cao hiệu suất động cơ nhiệt, người ta cần

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Để nâng cao hiệu suất động cơ nhiệt, người ta cần

  • A nâng cao nhiệt độ của nguồn nóng và giữ nguyên nhiệt độ của nguồn lạnh
  • B nâng cao nhiệt độ của nguồn nóng
  • C hạ thấp nhiệt độ của nguồn lạnh
  • D nâng cao nhiệt độ của nguồn nóng và hạ thấp nhiệt độ của nguồn lạnh

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu