Khi nói về cấu tạo của động cơ nhiệt, phát biểu nào sau đây SAI ?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Khi nói về cấu tạo của động cơ nhiệt, phát biểu nào sau đây SAI ?

  • A Nguồn lạnh nhận nhiệt lượng do tác nhân tỏa ra để giảm nhiệt độ
  • B Động cơ nhiệt có ba bộ phận cơ bản: nguồn nóng, bộ phận phát động và nguồn lạnh
  • C Trong bộ phận phát động, tác nhân giãn nở sinh công
  • D Nguồn nóng có tác dụng duy trì nhiệt độ cho động cơ nhiệt

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu