Biểu thức của nguyên lí I của nhiệt động lực học trong quá trình đẳng áp có dạng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Biểu thức của nguyên lí I của nhiệt động lực học trong quá trình đẳng áp có dạng

  • A [tex] Q = \Delta U + A [/tex]
  • B [tex] Q = \Delta U – A [/tex]
  • C [tex] Q = \Delta U [/tex]
  • D Q = A

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Nhiệt học

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu